Nytt värmesystem

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Vännäs kommun finansiärer av det nya värmesystemet
Den 23 december 2021 kunde vi starta det nya värmesystemet i bygdegården. Det är en bergvärmepump som finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, med medfinansiering från Vännäs kommun. Donationer har också bidragit till finasieringen.

 Se mer information under folder & filer folder & filer (längst ner på sidan)