Bli medlem

Bli medlem och hjälp oss bevara bygdegården

Bygdegården utvecklas tack vare ideellt arbete från styrelsen och finansieras förutom via lokalhyra av medlemsavgifter och visst bidrag från kommunen.

Genom att bli medlem i Hjåggsjödrakarnas intresseförening hjälper du till att bevara vår fina bygdegård. Medlemsavgiften är endast 350 kronor per familj och år eller 200kronor för enkild medlem per år. Vi hoppas att särskilt du som bor i bygden vill vara med och bidra till att bygdegården lever vidare, men alla är naturligtvis välkomna som medlemmar!

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5600-4047. Ange namn, adress, födelseår på dig och medlemmarna samt e-postadress. Din e-post behöver vi för att kunna skicka ut ditt medlemskort och så att du inte missar några av våra utskick. Följ oss även på Facebook.

Tack för ditt stöd!
Styrelsen