På gång i byn

  • Styrelsen inbjuder till Årsmöte den 5 mars kl. 19:00 i Hjåggsjö bygdegård. Är du medlem kom och påverka!
 
  • Under våren kommer bygdegården ha öppen för Skoter Café några lördagar. Första lördagen blir den 27 januari mellan kl. 11:00-14:00. Ytterligare datum som är klara är lördag den 10 och 17 februari samma tid.
 
  • Vid Rally SM i Vännäs kommer bygdegården ha öppet för fika när en etapp paserar byn. Fredag den 2 februari med start kl. 18:00 i Hjåggsjö bygdegård.
 
  • Alla medlemmar påminns om att det nu är dags att betala medlemsavgift för 2018. Medlemsavgiften är 300 kr per familj eller 150 kr för enskild medlem per år. Betalning görs till: Bankgiro 5600-4047 eller Swish: 123 175 7111 Skriv namn, adress, födelseår och mailadress
  • Vårens kurser har startat i bygdegården; Linedance startade den 25/1 samt vävkursen som startade 3/1. Vid frågor kontakta editnorberg@live.se.
  • Aktuell information om bredbandsutbyggnad i Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö med omnejd, gå in på Vännäs kommuns hemsida Bredband och Tv - Projekt "bredband till fler". Länk finns här.

Tipsa oss!

Händer det något annat i byarna? Tipsa oss så lägger vi upp det på webb och Facebook-sida.
Skicka e-post till nilsson.in@telia.com eller erika.nilsson.en@gmail.com.